Valg af dirigent.

Valget faldt på Kim, som bød velkommen, bekræftede der var indkaldt rettidigt og gav derefter formanden ordet.

Formandens beretning.

Birger bød velkommen til Snaphanernes 17. generalforsamling.

Generalforsamling blev ikke afholdt i januar som aftalt pga. Korona, men holdes nu den 26 februar.

Antal medlemmer – 24

Det foregående års aktiviteter blev gennemgået.
Et mærkeligt år med Korona og mange aflysninger: Ø-tur, tur til Fårup sommerland.

Der er kørt flere fælles ture efter der på sidste GF blev bestemt at der skulle være 2 ture om måneden. Det har fungeret godt på nær de sidste ture i oktober, hvor der kun var henholdsvis 2 +3 deltager selvom der var godt vejr. Var folk blevet køre trætte?!

Der blev kørt 10 fælles ture.

 • 9.maj: Birger kørte af små veje Alrø – Horsens – Ejer Bavnehøj – Ry – Laven.
 • 12.juni: Søren havde fælles turen der gik til Jernhatten – Fornæs fyr.
 • 26.juni: Peder havde fælles turen der gik til Råby – Udbyhøj – Als Odde – Lille Vildmose – Mariager.
 • 10.juli: Holdt vi Grill fest. Godt arrangement!
 • 25.juli: Havde Flemming tur som blev aflyst pga. regnvejr.   
 • 15.august: Kim kørte af små veje Fjellerup – Bønnerup – Fornæs fyr – afsluttede med kaffebord i Mette og Kims sommerhus og offroad hjem over Mols.
 • 29.august: Steiner havde fælles turen som blev kørt af Lene! Turen der gik til Klitmøller over Mors og små veje hjem med Steiners hjemmebagt kage.
 • 12.september:Lange havde turen der gik gennem Harlev, Storring, Silkeborg og hjem, hvor flere byer blev set fra forskellige vinkler.
 • 26.september: Bjarne havde fælles turen som blev kørt af Lene! Turen blev kørt af små veje over Himmelbjerget – Christians hede – Gludsted plantage og kaffe ved Rørbæk sø.
 • 2.oktober: Blev der holdt Høstfest.
 • 10.oktober: Frank havde fælles turen der gik af små veje over Gludsted plantage og Giber Å og afsluttede med kaffe og en masse lagkage i Frank og Jennys sommerhus i Norsminde.

Regnskab fra kassereren

Steiner fremlagde regnskabet som blev godkendt.

Overskud på 6 421,00 kr.

Valg

Birger var på valg og modtog genvalg og blev genvalgt for de næste 2 år.

Festudvalget var på valg: Lene, Lange og Ellen blev genvalgt.

Fastsættelse af kontingent

Kontingent sættes ikke op – Kontingentet 350 kr. pr. medlem.

Evt. sættes selvbetaling til fester op til 150 kr.

Brød-ordningen 250 kr. – Husk at melde afbud

Indkommende forslag

1.      Beløb til gaver til fester der bliver inviteret til, sættes op til 250 kr. og beløb fra kassen ved runde fødselsdage sættes op til 500 kr. – forslag vedtaget.

2.      Brød-ordning forsætter med frameldning senest onsdag, hvis du modtager frameldning via SMS så husk og reager på den – Husk at melde afbud senest onsdagen for ellers koster det 10 streger!

3.      Liste med telefon nr. opdateres.

Eventuelt

Der blev delt klubgaver ud til Frank der fyldt 60 år den. 20 december.

Udlevering af Årets Pokaler:

·         Årets Nedbrud: Lange – bremse problemer

·         Årets Overraskelse: Birger – Lastens hule

·         Årets Initiativ: Peder – flere ture

·         Årets Tumling: Frank – aflæsning

·         Flest km: Peder

Flest km 2021 (alle detaljer hænger på seddel i klublokalet for de interesserede)

1.      Peder med 8719 km

2.      Frank med 6201 km

3.      Kim med 5137 km

 

Peder går videre med nyt tøj til klubben.

Vibeke bliver æresmedlem – skal ikke betale kontingent.

 

Fælles ture og brød-ordning fastlagt, se kalender.

Dirigenten takkede for god ro og orden og festudvalget tryllede sild og smørebrød frem i vanlig stil.