Valg af dirigent.

Valget faldt på Kim, som bød velkommen, bekræftede der var indkaldt rettidigt og gav derefter formanden ordet.

Formandens beretning.

Birger bød velkommen til Snaphanernes 18. generalforsamling.
Generalforsamling blev holdt 28.januar 2023.
Antal medlemmer – 23

Det foregående års aktiviteter blev gennemgået.
Der blev kørt 8 fælles ture, 2 ture blev aflyst, og vi havde en dejlig Ø-tur.

 • 2.april: Frank inviterede til sin 60 års fødselsdag som til alles overraskelse også var et bryllup. En meget fin fest.
 • 24.april: Søren lagde ud med en dejlig tur – Clausholmslot og rundt om Randers
 • 24.maj: Kim havde fælles turen der førte ud omkring Ree Park og Fjellerup.
 • 26-29.maj: Stort tak til Steiner og Kim der lavede en Ø-tur til Bornholm. Måske ikke det bedste vejr, men en meget hyggelig og rigtig god tur.
 • 3.juni: Holdt vi Grill fest.
 • 11.juni: Lene havde fælles turen ud omkring Juelsminde og Silkeborg.
 • 6.juli: Da der havde været noget snak om fællesspisning, havde Birger lavet en lille tur omkring Giber ringvej hvor vi sluttede af på Mustang Sally med amerikaner Burger.
 • 23.juli: Havde Birger turen som blev droppede pga. ingen tilmeldinger.
 • 13.august: Peder havde turen der gik omkring Hvalpsund og Sundsøre.
 • 24.august: Var der fællesspisning ved Kineseren i Skanderborg.
 • 28.august: Flemming havde lavet en tur hvor vi endte ved Biker Shack i Truust. Et meget sjov og specielt sted, hvor flere blev medlemmer. Turen gik hjem over Gjern bakker.
 • 4.september: Bernt havde turen der gik over Vejle og Greisdalen.
 • 10.september: Holdt Amalie og Jesper et brag af et bryllup.
 • 25.september: Sten havde fælles turen som ikke blev til noget.
 • 9.oktober: Lange førte rundt på Djursland.
 • 15.oktober: Blev der holdt Høstfest, også en god fest.
 • 23.oktober: Peder tog fælles turen der gik omkring Tange sø og Kongenshus mindepark.

Regnskab fra kassereren

Steiner fremlagde regnskabet som blev godkendt.
Overskud på 9 075,00 kr.

Valg

Sten og Ellen var på valg og modtog genvalg og blev genvalgt for de næste 2 år.
Festudvalget var på valg: Lene, Lange og Ellen blev genvalgt.

Fastsættelse af kontingent

Kontingent sættes ikke op – Kontingentet 350 kr. pr. medlem.
Selvbetaling til fester – 150 kr.
Brød-ordningen 250 kr. – Husk at melde afbud.
Husleje sættes op til 2 000 kr.

Indkommende forslag

1. Der var ingen indkommende forslag.

Eventuelt

Der blev delt klubgaver ud til Anne Marie og Mette der fyldt 60 år .
Udlevering af Årets Pokaler:

 • Årets Nedbrud: Lange – stadig bremse problemer
 • Årets Overraskelse: Kim – ny MC
 • Årets Initiativ: Lene – Amerikansk lotteri
 • Årets Tumling: Søren – ved ring ridning.
 • ”ny igen” Årets Blinker: Søren
 • ”ny” Bagenden: Bjarne: 444 km kørt
 • Flest km: Peder

Flest km 2022 (alle detaljer hænger på seddel i klublokalet for de interesserede)

 1. Peder med 8650 km
 2. Frank med 8010 km
 3. Kim med 7747 km

Kørt af klubben: 2012 – 79 000 km
2022 – 45 000 km

Fælles ture og brød-ordning fastlagt, se kalender.

Dirigenten takkede for god ro og orden og festudvalget tryllede sild og smørebrød frem i vanlig stil.