Valg af dirigent.

Valget faldt på Kim, som bød velkommen, bekræftede der var indkaldt rettidigt og gav derefter formanden ordet.

Formandens beretning.

Birger bød velkommen til Snaphanernes 11. generalforsamling . Det foregående års aktiviteter blev gennemgået.

Antal medlemmer – 18
Vi gennemførte 4 fællesture – en blev aflyst, 1 tur til Fårup sommerland og 1 Ø-tur.

 • 31. jan. Var vi til Ellen og Peder´s bryllup.
 • 19. april: Første fællestur, stod Birger og Lene for og den gik til Fussingø, 11 cykler ud og 10 hjem.
 • 1. maj en tur til Fårup Sommerland, arrangeret af Birger. 6 cykler startede ud, 5 kom frem.
 • 17. maj havde Søren fællesturen der gik til Fårnæs fyr.
 • 11. juni havde Bjarne fællesturen der gik til Søby lejeren.
 • 20. juni holdt vi 10års jubilæum, godt besøgt , godt vejr, og gav lidt penge i kassen.
 • 22.august Stod Kim for turen til Djursland, afsluttede ved deres sommerhus i Ebeltoft, hvor Mette havde lavet noget til den søde tand.
 • 10.sept. Var vi på Nilles kro og spiser godt med stegt flæsk, godt fremøde.
 • 18-20. september gik Ø-turen til Hohenwarte Bondegård ved Rømø arrangeret af Sten og Jette. Rigtig god tur hvor cyklerne fik prøvet lidt af hvert – sand, færge og tog, hvor sikkerhedsselerne havde sine udfordringer.
 • 10. oktober fællestur aflyst.
 • 24. oktober var der den årlige Høstfest.
 • 21. november var vi til Sørens 60 års fødselsdag.
 • 4.december var der julehygge og banko – der var ikke så mange.

Der opfordres til flere nye medlemmer.

Regnskab fra kassereren

Birgit fremlagde regnskabet som blev godkendt
Overskud 2014: 1696,50 kr
Overskud 2015: 3453,50 kr (10års jub. fik nogen penge i kassen)

Valg

Formanden var på valg.
Birger modtog genvalg og blev genvalgt for de næste 2 år uden kamp.
Festudvalget var på valg.
Steiner vil ikke på genvalg, Futte blev valgt ind.
Jenny og Lange blev begge genvalgt
Vi vil have flere fester!

Fastsættelse af kontingent

Forslag at kontingent sættes op eller brød ordningen afskaffes. Vil gerne have lidt mere i kassen, så klubben kan betale en fest eller lidt ekstra på ø-tur.
Forslag at kontingent skal stige med 100 kr.
Vedtaget – Kontingentet ændret til 350 kr. pr. medlem.

Indkomne forslag

1. Forslag: til brød ordning. Får stadig 250 kr til brød, og alle betaler 20 kr eller 4 streger. Skal koste hvis man ikke melder afbud. Vedtaget at brød ordning forsætter, for beløbet på bon og max 250 kr.
2. Forslag: fra Stiener at mødedage koster øl/vand 10 kr og til fest koster det 5 kr. Vedtaget at det bliver på 5kr.
3. Forslag: fra Peder – vi kører for lidt. En fast uge dag eller man kan sende en sms rundt. Der blev snakket lidt frem og tilbage med flere forskellige forslag. Blev besluttet at der køres tirsdag alle lige uger, fra klubben kl.18. Start 5 april. Udover hvis der er nogen der har et forslag så smsér de rundt med tid og mødested. Der skal ikke tilmeldes, vi venter et kvarter og så køres der.

Eventuelt

Så blev der udleveret Årets Priser:
Årets Initiativ gik til Lange, Futte og Lene for et rigtig godt åben hus arrangement.
Årets Tumling gik igen til Futte som havde lidt tummel!
Skal vi have en ny pokal? Evt. forslag Årets gentagelse, eller flest kørte km.

Flest km 2015 (alle detaljer hænger på seddel i klublokalt for de interesserede)
1. Frank med 7675 km – Sådan !
2. Birger med 7431 km
3. Lene med 3768 km

Nilles kro – stegt flæsk.
Touring camp – holde fredagsmøde derude med en overnatning.
Fårup sommerland – 5 maj
Egeskov
Nordkap tur i uge 29 + 30

Fælles turer og brød ordning fastlagt, se kalender.

Dirigenten takkede for god ro ( der var ingen) og orden og festudvalget tryllede sild og smørebrød frem i vanlig stil.