Valg af dirigent.

Valget faldt på Kim, som bød velkommen, bekræftede der var indkaldt rettidigt og gav derefter formanden ordet.

Formandens beretning.

Birger bød velkommen til Snaphanernes 13. generalforsamling. Det foregående års aktiviteter blev gennemgået.

Antal medlemmer – 18
Vi gennemførte 5 fælles ture, 1 tur til Fårup sommerland, 1 Ø-tur og 1 tur til Bork, og flere tirsdags ture med og uden spisning.

 • Feb. Var vi til Sten´s 50 års fødselsdag.
 • 23. april: Første fællestur, stod Ole for og den gik til Hov gennem Mosegård.
 • 23. april. Var vi på Nilles kro og spise godt med stegt flæsk.
 • 6. maj en tur til Fårup Sommerland, arrangeret af Birger.
 • 27. maj havde Bjarne fællesturen der gik til Norsminde – Juelsminde, og afsluttede med fødselsdags pølser i Yding.
 • 10. juni arrangerede Kim en tur til Veterantræf i Holstebro med kaffe og rundstykker, biler og svævefly.
 • 15. juni gik turen til Bork med overnatning og besøg til Søndervig sandskulptur, arrangeret af Peder og Ellen.
 • 20. juni holdt vi Grill fest.
 • 23. juli stod Søren for turen til den Genfunden bro – regntøj var ikke nok til at holde sig tør!
 • 10.august Stod Futte for turen efter 100 km med regn vendte vi hjem og spiste madpakker i klubben. Søndag prøvede vi igen med en dejlig tur til Skagen.
 • 30. Sept. var der den årlige Høstfest.
 • 8-10. september gik Ø-turen til Fyn med overnatning på MC-Camp.  Meget regn og nogen med vand problemer og måtte komme op og køre i følge bil.
 • 15.okt.  stod Birger for turen til Vejle – Munkebjerg – Børkop mølle
 • 23. nov.  Var vi 15 mand på Nilles kro og spise godt med stegt flæsk.
 • 1.december var der julehygge og banko, og godt fremmøde.

Med den sommer vi har haft blev der besluttet at skifte MC ud med vandscooter!!!!!!!

Regnskab fra kassereren

Birgit fremlagde regnskabet som blev godkendt

Overskud 2017: 7258,00 kr

Valg

Formanden var på valg.
Birger modtog genvalg og blev genvalgt for de næste 2 år uden kamp.

Festudvalget var på valg.
Futte vil ikke på genvalg, men vil gerne hjælpe til.  Lene og Ellen blev valgt ind.
Lange blev genvalgt.

Fastsættelse af kontingent

Kontingent sættes ikke op, der er nok penge i kassen – Kontingentet 350 kr. pr. medlem.
Brød ordningen 250 kr.

Indkommende forslag

Ingen

Eventuelt

Så blev der udleveret Årets Priser:
Ny pokal – Årets Nedbrud gik til Peder (lorte cykel)
Årets Initiativ gik til Lang.
Årets Tumling gik til Bernt
Pris til Lene og Birger fordi de altid møder op.

Flest km 2017 (alle detaljer hænger på seddel i klublokalet for de interesserede)
1. Frank med 8537 km
2. Birger med 5422 km
3. Lene med 5397 km

Fælles ture og brød ordning fastlagt, se kalender.

Tirsdags tur starter 17 april kl.18 i lige uger.

Dirigenten takkede for god ro og orden og festudvalget tryllede sild og smørebrød frem i vanlig stil.

Mødet genåbnede for at stemme 2 nye medlemmer ind, velkommen til Julie og Flemming.