Valg af dirigent.

Valget faldt på Kim, som bød velkommen, bekræftede der var indkaldt rettidigt og gav derefter formanden ordet.

Formandens beretning.

Birger bød velkommen til Snaphanernes 16. generalforsamling.

Generalforsamling blev ikke afholdt i januar som aftalt pga. Corona restriktioner, men holdes nu 29 maj. Dejligt at være samlet igen efter et langt Corona år!

Det foregående års aktiviteter blev gennemgået.

Antal medlemmer – 23
Et år med mange aflysninger: Grillfest, Høstfest, tur til Fårup sommerland, Egeskov, og Bjarnes fødselsdagsfest.

 Vi gennemførte 3 klubmøder (marts, juli og august), 6 fælles ture, og 2 weekend ture.

  • April: Lene havde fælles turen der gik til Spøttrup borg.
  • Maj: Weekend tur til Dronninglund.
  • Juni: Peder havde fælles turen der gik gennem Mols bjerge.
  • Juli: Birger havde fælles turen der gik til Skamlingsbanken.
  • August: Lange havde fælles turen der gik til Dollerup bakker.
  • September gik ”Ø-turen” til Thyborøn.
  • September: Søren havde fælles turen der gik til Nymindegab.
  • Oktober: Bernt havde fælles turen der gik til Rørbæk sø.

Det var turene, men nu går vi mod 2 somre og en vinter, så det kan kun blive godt!

Regnskab fra kassereren

Birgit var fraværende, så Birger fremlagde regnskabet som blev godkendt.

Overskud på 11 520,00 kr.

Valg

Birgit og Ellen var på valg.

Birgit modtager ikke genvalg. Steen blev valgt som kasserer for de næste 2 år – Tillykke med valget.
Ellen modtog genvalg og blev genvalgt for de næste 2 år.

Festudvalget var på valg.
Lene, Lange og Ellen blev genvalgt.

Fastsættelse af kontingent

Kontingent sættes ikke op – Kontingentet 350 kr. pr. medlem.

 Bestyrelsen har besluttede at der ikke opkræves kontingent i år.                         

Brød-ordningen 250 kr – Husk at melde afbud senest dagen for ellers koster det en omgang!

Indkommende forslag

Fra Peder: Fælles ture sættes op til 2 om måneden – som ved afstemning blev vedtaget.

Eventuelt

Der blev delt klubgaver ud til de 3 medlemmer der har fyldt rund :

Bjarne 60 år

Jette 50 år

Jesper 30 år

Udlevering af Årets Priser:

Flest km gik til Frank

Resten bliver stående på hylden til næste år.

Flest km 2020 (alle detaljer hænger på seddel i klublokalet for de interesserede)
1. Frank med 6685 km
2. Peder med 6401 km
3. Lene med 5564 km

Jesper overtager hjemmesiden.

Der bliver ikke en Ø-tur i år, men holdes næste år i slut maj (Kristi himmelfart weekend) hvor turen går til Bornholm

Fælles ture og brød-ordning fastlagt, se kalender.

Dirigenten takkede for god ro og orden og festudvalget tryllede sild og smørebrød frem i vanlig stil.