Valg af dirigent.

Valget faldt på Kim, som bød velkommen, bekræftede der var indkaldt rettidigt og gav derefter formanden ordet.

Formandens beretning.

Birger bød velkommen til Snaphanernes 14. generalforsamling. Det foregående års aktiviteter blev gennemgået.

Antal medlemmer – 22 (4 nye)
Vi gennemførte 4 fælles ture, + 1 tur til Fårup sommerland, 1 Ø-tur,  1 tur til Dronninglund, 1 tur til Borgbjerg Mølle, og flere tirsdags ture med og uden spisning.

 • 11. feb.: Fastelavnsfest med tøndeslagning, og mange gode fastelavns boller takket være Futte.
 • 22. april: Tur til Fårup Sommerland, arrangeret af Birger.
 • 10-12 maj: Fin tur til Dronninglund med godt vejr.
 • 26.maj:  Lange havde fællesturen der gik til Blåvandshuk.
 • 9.juni: Arrangerede Kim en tur til Holsterbro, hvor der var flere der var oppe og prøve en svæveflyver.
 • 23.juni: Bernt og Birgit arrangerede en fællestur der gik til Mariager fjord.
 • 6.juli: holdt vi Grill fest.
 • 7.juli: Søren arrangerede en tur til Bunkermuseum i Hanstholm, desværre ingen deltager.
 • 14. juli stod Frank for turen der gik til Jelling stenen.
 • 11.august: Holdt Peder 60 års fødselsdag.
 • 18-19 aug.: Tur med overnatning og mange elefanter, på Borgbjerg Mølle.
 • 14-16. september : Ø-tur (MinusØ) som så blev til øl-tur. Turen gik til Hohenwarte, med en tur ned i tyskland, og meget få rygepauser!
 • 14.okt.  stod Lene for turen til Sund sø, og afsluttede ved Mikkels fødselsdag.
 • 27.okt: Holdt vi den årlige Høstfest.
 • 18.okt: Var på Nilles kro og spiste godt med stegt flæsk.
 • 1.december var der julehygge og banko, og godt fremmøde.

En fantastik sommer som viser sig på kilometer tallene!!

 • Spam er fjernet fra hjemmesiden
 • Et år med mange skift af MCèr

Regnskab fra kassereren

Birgit fremlagde regnskabet som blev godkendt

Overskud 2018: 8592,00 kr

Valg

Birgit og Ellen var på valg.
Begge modtog genvalg og blev genvalgt for de næste 2 år uden kamp.

Festudvalget var på valg.                                                                                                                                              Lene, Lange og Ellen blev genvalgt.

Fastsættelse af kontingent

Kontingent sættes ikke op, der er nok penge i kassen – Kontingentet 350 kr. pr. medlem.                           Brød ordningen 250 kr  – Husk at melde afbud senest dagen for ellers koster det en omgang!

Indkommende forslag

Tirsdags tur starte kl.16.30- vedtaget, starter i April, bliver lagt på forum.

Facebookgruppe – vedtaget Julie opretter, begivenheder køre på facebook og på hjemmesiden.

Koncert på Fuglsøcenter – Lene og Peder arranger.

Nye trøjer – Jette og Lange undersøger.

Eventuelt

Så blev der udleveret Årets Priser:

Ny pokal: Årets overraskelse gik til Stiener
 Årets Nedbrud: Ingen den blev i skabet.

Årets Initiativ gik til Futte.
Årets Tumling gik til Lene.

Flest km – ny pokal, gik til Frank

Flest km 2017 (alle detaljer hænger på seddel i klublokalet for de interesserede)
1. Frank med 12951 km
2. Birger med 9950 km
3. Lene med 9608 km

Klubben kørte 87264 i 2018

Fælles ture og brød ordning fastlagt, se kalender.

Dirigenten takkede for god ro og orden og festudvalget tryllede sild og smørebrød frem i vanlig stil.