Valg af dirigent.

Valget faldt på Kim, som bød velkommen, bekræftede der var indkaldt rettidigt og gav derefter formanden ordet.

Formandens beretning.

Birger bød velkommen til Snaphanernes 15. generalforsamling. Det foregående års aktiviteter blev gennemgået.

Antal medlemmer – 24
Vi har gennemført 5 fælles ture, 1 weekend tur samt diverse fester.

 • 3. marts: Fastelavnsfest med tøndeslagning, og mange gode fastelavns boller takket være Futte.
 • 21. marts: Var vi på Nilles kro og spise stegt flæsk.
 • 6. april: Futte fejrede sin 60 års fødselsdag.
 • 13. april: Fejrede Lene og Birger deres kobberbryllup
 • 18. april: Var vi traditionen tro i Fårup Sommerland, arrangeret af Birger.
 • 27. april: var der nogen stykker der kørte til Fyn til åbning af Egeskov.
 • 17. maj: Mikkel og Flemming havde fælles turen der gik af små veje til Touring Campen.
 • 25.maj: Lange fejrede sin 50 års fødselsdag.
 • 7. juni: holdt vi Grill fest.
 • 15. juni: Søren havde fælles turen der gik mod nord/vest til nogle bunker fra krigens tid.
 • 13. juli: Futte førte an hvor vi var ude og se Sand skulpturer.
 • 7. august: Søren overtog turen fra Ole. Han genbrugte den første tur der druknede i regn. Den gik af små veje omkring Vejle.
 • 7-8. september: Havde vi Ø-tur men pga. diverse forviklinger endte med en god weekend i Hirtshals.
 • Oktober: Holdt vi den årlige Høstfest.
 • Oktober havde Bjarne og Anne Marie den sidste fælles tur. Turen gik til Brunkulslejeren og sluttede i Yding.
 • December var der julehygge og banko, og godt fremmøde.

Et år med mange fester.

Regnskab fra kassereren

Birgit fremlagde regnskabet som blev godkendt

Overskud 2019: 9024,00 kr.

Valg

Birger var på valg og modtog genvalg og blev genvalgt for de næste 2 år.

Festudvalget var på valg. 
Lene, Lange og Ellen blev genvalgt.

Fastsættelse af kontingent

Kontingent sættes ikke op, der er nok penge i kassen – Kontingentet 350 kr. pr. medlem.
Brød ordningen 250 kr. – Husk at melde afbud senest dagen for ellers koster det en omgang!

Indkommende forslag

– Nye trøjer – Peder undersøger.

-Birger forslog ændring i klubbens lov. General forsamling skal holdes i januar ændres til sidste weekend i januar – forslag vedtaget.

Eventuelt

Så blev der udleveret Årets Priser:

Ny pokal: Årets overraskelse gik til Julie og Flemming
Årets Nedbrud: gik til Bjarne.

Årets Initiativ: gik til Lene.
Årets Tumling: gik til Bjarne.

Flest km: gik til Frank

Flest km 2017 (alle detaljer hænger på seddel i klublokalet for de interesserede)
1. Frank med 15 330 km
2. Peder med 10 960 km
3. Birger med 9 185 km

Klubben kørte 71 053 i 2019

Fælles ture og brød-ordning fastlagt, se kalender.

Dirigenten takkede for god ro og orden og festudvalget tryllede sild og smørebrød frem i vanlig stil.